Browsed by
เดือน: มีนาคม 2555

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โตเกียวยูกุ ศรีราชา บทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ 27

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โตเกียวยูกุ ศรีราชา บทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ 27

โดย ดร. ถาวร งามตระกูลชล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตกียวยูกุ ศรีราชา

tsunami2tsunami3
การใช้สำนวน “ในฐานะ (เพื่อ), ในสถานะของ”
としてtoshite / の立場でno tachiba de

เหตุการอุทกภัยแผ่นดินไหวและซึนามิเมื่อปีที่แล้ว ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น มีกำลังใจและเงินช่วยเหลือจากทั่วโลก ให้กำลังใจเพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นฟื้นฟูให้ได้เร็วที่สุด ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ส่งทั้งเงินช่วยเหลือและกำลังใจในครั้งนั้น และในการรำลึก 1 ปีอุทกภัยในปีนี้ ประเทศไทยจัดงานร่วมรำลึกที่กรุงเทพ โดยมีสื่อญี่ปุ่นลงข่าวงานรำลึกดังกล่าวไว้ว่า震災から1年が経つ3月10日11日にはバンコクのセントラル・ワールド内で日タイ津波被災者救援プロジェクト「希望への心 Heart for Hope」の一環として、タイ内外のアーティスト協力の下、絵画展示会を開催します。Shinsai kara ichi nen ga tatsu 3 gatsu 10 nichi 11 nichi ni wa bankoku no sentoraru warudo nai de nitthai tsunami hisaisha kyuen porojekuto “kibou e no kokoro (Heart for Hope)” no ikkan toshite, Thai kokunaigai no aateisuto kyoryoku no shita, egatenjikai wo kaisai shimasu. (ในวันที่ 10 และ 11 เดือนมีนาคมซึ่งเป็นวันครบ 1 ปีตั้งแต่เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว มีการจัดงานแสดงนิทรรศการผลงานภาพวาดภายใต้ความร่วมมือของศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “หัวใจสู่ความหวัง” โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึนามิไทยญี่ปุ่น ณ เซ็นทรัลเวิล กรุงเทพ) ประโยคข้างต้นทำให้เราเห็นถึงสำนวนที่น่าจะเรียนรู้กันในครั้งนี้ สำนวน としてtoshite ซึ่งมีความหมายว่า “ในฐานะที่” นอกจากนี้ยังมีสำนวนคล้ายกันที่ควรเรียนรู้คู่กันอีกสำนวน คือ の立場でno tachiba de ซึ่งแปลว่า “ในสถานะของ” ลองดูตัวอย่างการใช้
ตัวอย่าง
1) ตัวอย่างสำนวน としてtoshite “ในฐานะ (เพื่อ)”
インラクさんは、棚の本をとろうとして立ち上がった。
Yinrak san wa tana no hon o torou toshite tachiagatta.
คุณยิ่งลักษณ์ยืนขึ้น(ในฐานะ) เพื่อจะหยิบหนังสือจากชั้นหนังสือ
    
野田さんは通訳官として従軍した。
Noda san wa tsuyakukan toshite juugun shita.
คุณโนดะติดตามกองทัพไปแดนสงครามในฐานะเจ้าหน้าที่ล่าม

2) ตัวอย่างสำนวน tachiba (de) “ในสถานะของ, ในฐานะของ”
アピシトさんは医師の立場でチャロームさんに禁煙するように忠告する。
Apisit san wa ishi no tachiba de Charamu san ni kinen suru you ni chuukoku suru.
คุณอภิสิทธิเตือนคุณเฉลิมในฐานะของแพทย์ เพื่อให้งดสูบบุหรี่
    
商業上の立場から見れば重要なことである。
Shogyoujo no tachiba kara mireba, juyou na koto de aru.
หากมองจากสถานะด้านการค้าแล้ว เป็นเรื่องที่จำเป็น

สำนวนทั้งสองข้างต้นแสดงความหมายเดียวกัน มีลักษณะการใช้และวางในตำแหน่งเดียวกันในประโยค ซึ่งในบางกรณีเราอาจสามารถใช้แทนกันได้ แต่ควรต้องระวังความแตกต่างบางอย่างเช่นสำนวน としてtoshite จะสามารถใช้ตามหลังได้ทั้งคำกริยาและคำนาม แต่สำหรับสำนวน の立場(で)no tachiba (de) จะใช้ตามหลังคำนามได้เท่านั้น ทดลองใช้ดูนะครับ มีคำถามส่งมาที่ drthavorn@yahoo.com
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ (ในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 28 ศรีราชานคร6 ศรีราชา ชลบุรี 20110 (ตรงข้ามรพ.พญาไท ศรีราชา) โทร 038-310315 แฟ็ค 038-310316 ฮอตไลน์ 081-8634424, 081-9455082 E-mail: tokyojuku@yahoo.com
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น กลาง สูง / บริการล่าม แปลเอกสาร / 日本人のためのタイ語コース