Browsed by
วัน: เมษายน 30, 2561

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเปิดใหม่!!

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเปิดใหม่!!

หลักสูตรเปิดใหม่!!

เปิดเรียน 6 พฤษภาคม 2561

ค่าเล่าเรียน 2490 บาทรวมตำรา (30ชม)

เรียนทุกวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.

โทร 0818634424  หรือ อีเมล์ tokyojuku@gmail.com

หรือกรอกใบสมัครที่
http://www.drthavorn.com/register.ph

รวมภาพจบการศึกษาวันที่ 29 เมษายน 2561

รวมภาพจบการศึกษาวันที่ 8 ตุลาคม 2560

 

 

 

รวมภาพจบการศึกษาชุด ๑

รวมภาพจบการศึกษาชุด ๒