Browsed by
เดือน: กันยายน 2552

อักษร KANJI สำหรับสอบวัดระดับ 3

อักษร KANJI สำหรับสอบวัดระดับ 3

kanjilevel3พอลงคานยิสำหรับสอบวัดระดับ ๔ ก็ทำให้คนที่จะสอบวัดระดับ ๓ น้อยใจ เลยรีบรวบรวมคานยิระดับ ๓ มาลงบ้าง ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับระดับ ๓ มีจำนวนมากกว่าระดับ ๔ แต่ก็ไม่มากจนเกินความสามารถในการจดจำ ใช้เวลาจดจำนิดหน่อยก็น่าจะจำได้หมด ใครสมัครสอบไว้แล้วก็อย่าลืมลองทบทวนกลุ่มคานยิเหล่านี้ดู ก่อนอื่นดูซิว่าตัวไหนที่เรายังไม่รู้จักบ้าง จะได้รีบเรียนเพิ่มเติม

ตัวอักษร KANJI ในข้อสอบวัดระดับ 4

ตัวอักษร KANJI ในข้อสอบวัดระดับ 4

kanjilevel4ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับระดับ 4 มีจำนวนไม่มากนัก ใช้เวลาจดจำนิดหน่อยก็น่าจะจำได้หมด ใครสมัครสอบไว้แล้วลองทบทวนกลุ่มคานยิเหล่านี้ดู จะแจงรายละเอียดแต่ละตัวในโอกาสถัดไป ก่อนอื่นดูซิว่าตัวไหนที่เรายังไม่รู้จักบ้าง

ทบทวนตัวอักษรคาทากานะ (KATAKANA)

ทบทวนตัวอักษรคาทากานะ (KATAKANA)

ทบทวนการจดจำตัวอักษรKATAKANAด้วยการใช้เม้าท์แตะบนตัวอักษรเท่านั้น ก็สามารถตรวจสอบได้ ก่อนใช้เม้าท์แตะบนอักษรKATAKANA ลองอ่านเองก่อนเพื่อฝึกฝน