Browsed by
เดือน: กรกฎาคม 2558

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โตเกียวยูกุ ศรีราชา บทเรียนที่ 43

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โตเกียวยูกุ ศรีราชา บทเรียนที่ 43

เรียนภาษาญี่ปุ่น กับ www.tokyojuku.com
tokyojuku7.2015
หลากหลายของคำว่า ?ถนน?
??d?ro????t?ri /???ourai

ผู้เขียนเดินทางมาถึงฟูกุโอกะในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งอากาศเริ่มจะร้อนขึ้นพร้อมๆกับมีฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ ในวันฝนตกได้เห็นผู้คนชาวญี่ปุ่นถือร่มออกจากบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเวลาฝนตก ทุกคนจะดูพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้าน ซึ่งต้องถือว่าการพยากรณ์อากาศของประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างแม่นยำและเชื่อถือได้ ในวันฝนตกผู้เขียนได้พบกับเพื่อนสมัยเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อนบ่นให้ฟังในวันฝนตกว่า????????????????????????????????????????????????????????Ore wa ?gata baiku ni notte iruga, ame no hi ya samui hi wa, taiya ga atatamaranakattari shite, d?ro ga suberi yasuinode kaihi shitaida.?(ฉันใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ แต่เนื่องจากในวันฝนตกหรือวันอากาศหนาว ถนนจะลื่นและยางรถจักรยานยนต์จะไม่มีความอบอุ่นพอ จึงอยากหลีกเลี่ยง(การใช้รถจักรยานยนต์)) จากประโยคข้างต้นมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนำมาเรียนรู้ในครั้งนี้คือคำว่า ??d?ro ซึ่งแปลว่า ?ถนน?และเพื่อการเรียนรู้เปรียบเทียบกับคำศัพท์อื่นๆในกลุ่มเดียวกันจึงขอนำคำว่า??t?ri และคำว่า??ourai(ซึ่งแปลว่า?ถนน?เช่นเดียวกัน)มาเรียนรู้ควบคู่กัน ลองดูตัวอย่างประโยคต่อไปนี้

ตัวอย่างที่? การใช้ ??d?ro ในความหมายว่า ?ถนน?

????????????????
Kono d?ro wa itsumo kuruma de konde iru.
ถนนสายนี้จะแออัดไปด้วยรถเสมอ

?????????????
D?ro wa ame de suberi yasukatta.
ถนนลื่นง่ายเนื่องจากฝน

ตัวอย่างที่? การใช้???t?ri ในความหมายว่า ?ถนน?

??????????????
Kono t?ri o iku to shinjuku e deru.
เมื่อเดินไปตามถนนนี้ จะออกไปที่ชิงชุกุได้

????????????????
Demo-tai wa t?ri o jiguzagu k?shin shita.
ผู้ประท้วงเดินหน้าคดเคี้ยวตามถนน

ตัวอย่างที่3 การใช้ ??ourai ในความหมายว่า ?ถนน?

????????????
Watashi wa ?rai de saifu o hirotta.
ฉันเก็บกระเป๋าเงินมาจากถนน

????????????????????????????
Ningen wa ?rai de tatta mama shokuji o suru to iu koto wa amari nai.
ไม่ค่อยมีคนที่จะรับประทานอาหารในขณะที่ยืนอยู่ในถนน

???คำศัพท์ทั้งสามข้างต้นมีความหมายเดียวกันว่า “ถนน” แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด โดยที่คำว่า??d?roจะหมายถึงถนนที่มีการสร้างขึ้นเพื่อการจราจรของทั้งรถและคน ครอบคลุมถึงสภาพถนนที่ยังไม่มีบ้านพักอาศัยอยู่สองข้างทางด้วย ซึ่งมาจากรากศัพท์เดิมคำว่า ? michi ซึ่งแปลว่า ?ทางหรือเส้นทาง” ส่วนคำศัพท์ ??t?ri จะหมายถึงถนนสำหรับรถวิ่งที่มีสภาพสองข้างทางมีบ้านพักอาศัยอยู่ (เปรียบได้กับถนนในเมือง) ส่วนคำว่า ??ourai เป็นภาษาโบราณที่นิยมใช้ในอดีต ในบางครั้งสามารถแปลว่า “การเจรจร”ได้อีกด้วย ทดลองใช้ดู

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ
(ในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 28 ศรีราชานคร6 ศรีราชา ชลบุรี 20110 (ตรงข้ามรพ.พญาไท ศรีราชา) โทร 038-310315 แฟ็ค 038-310316 ฮอตไลน์ 081-8634424, 081-9455082 E-mail: tokyojuku@yahoo.com
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น กลาง สูง / บริการล่าม แปลเอกสาร / ?????????????

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาจบหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นรุ่น 2/2015

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นรุ่น 2/2015#??????????????#เตรียมพบรุ่นใหม่เปิดเรียน๑๒กรกฎานี้^_^

Posted by ดร.ถาวร งามตระกูลชล on?2015?7?4?

TOKYOJUKU2015.2TOKYOJUKU2015.3TOKYOJUKU2015.4TOKUOJUKU2015.6TOKYOJU2015.7