ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

IMG_8206
คำทักทายจากผู้อำนวยการ

ดร.ถาวร งามตระกูลชล

Ph.D (Gspa.BUU),
M.Econ (Graduate School of Hosei U., Tokyo, JP) (Monbusho Scholarship),
M.Pol.Sc.(Politics and Government) (Thammasat University)
B.Econ (Hosei U., Tokyo, JP) (Hosei U. Centennial Scholarship 3rd&4th year),
– Cert.of.Japanese Language (Tokyo Kogakuin, JP),
– Cert.of.General Proficiency English (U.of.New South Wales, Sydney, Australia),
– Cert.of.Thai Language Teaching for Foreigner (Chulalongkorn University, TH),

 

 

โรงเรียนตั้งอยู่ในศูนย์กลางศรีราชา แหล่งชุมชนคนรักงาน และรักเรียนรู้ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้การออกแบบหลักสูตรของทางโรงเรียน จึงเน้นพัฒนาระบบการเรียนมุ่งผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้ที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น และผู้สนใจเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นภาษาที่สอง

การดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการดำเนินการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้สนใจเรียน นักเรียน นักศึกษาที่เรียนอยู่กับเรา และด้วยจิตอันแรงกล้าที่ต้องการให้คนไทยได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากการศึกษาภาษาคู่วัฒนธรรมของญี่ปุ่น นำเฉพาะสิ่งดีๆจากภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมาใช้ประโยชน์ เพื่อตัวผู้เรียน สังคม และประเทศชาติต่อไป

สอบถาม

ดร.ถาวร งามตระกูลชล


icon-twittericon-facebook

 


Comments are closed.