รวมภาพนักศึกษาจบหลักสูตร (รุ่น4/2016 เมื่อ 9/10/2016)

รวมภาพนักศึกษาจบหลักสูตร (รุ่น4/2016 เมื่อ 9/10/2016)