Browsed by
วัน: กรกฎาคม 24, 2552

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น..ข้อมูลเพื่อเตรียมตัว

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น..ข้อมูลเพื่อเตรียมตัว

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2553 มอบให้แก่นักศึกษาไทยที่สนใจไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นหมดเขตรับสมัครไปแล้วครับ แต่เพื่อเป็นข้อมูลเตรียมตัวสำหรับปีหน้า จึงขอให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ผู้สนใจ?โดยมีทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่ “ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี” และ”ทุนนักศึกษาวิจัย”

Read More Read More

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ 2

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ 2

การใช้สำนวน? Nantoka ???

ในความหมาย ?แสดงความเป็นไปได้, อย่างไรก็ตาม, ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง?

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุศรีราชา
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุศรีราชา

เพื่อนเกิดที่ฮิโรชิมะ และเดินทางกลับบ้านเกิดที่ฮิโรชิม่าเมื่อเดือนที่แล้ว มีอีเมลมาคุย โดยบอกกับผมว่า Nantoka?genki?desu??????????ซึ่งมีความหมายว่า ?อย่างไรก็ตาม มีความสุขดี? หรือในความหมายว่า ?มีความสุขด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง(ตามอัตภาพ)? ทำให้ฉบับนี้อยากนำสำนวนนี้มาคุยกัน ซึ่งเป็นสำนวนที่ใช้กันค่อนข้างมากในสังคมญี่ปุ่น ลองดูตัวอย่างการใช้ต่อไปนี้นะครับ

Read More Read More