Browsed by
วัน: ธันวาคม 13, 2552

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ 7

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ 7

images1การใช้สำนวน ?เวลาที่?
TABI NI??? ?SAICHU NI??? ?SAI NI??
ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณแม่ชาวญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาวนี้ คุณแม่ในที่นี้คือผู้ปกครองผมสมัยที่ผมเรียนอยู่ประเทศญี่ปุ่น ผมเรียกท่านว่าคุณแม่ ท่านอายุ 70ปีแต่แข็งแรงมาก ผมมักซื้อผ้าไหมไทยมาเยี่ยมท่าน จนท่านมักเอาเรื่องของผมไปคุยกับเพื่อนบ้าน คุณแม่จะบอกกับเพื่อนบ้านว่า ????????????????????????????Thavorn Hakase wa kuru tabi ni maikai omiyage wo motte kite kuremasu.(เวลาที่ดร.ถาวรมาเยี่ยม จะเอาของฝากมาเสมอ) ผมรู้สึกดีใจที่คุณแม่ชอบของฝากจากประเทศไทย ฉบับนี้ขออนุญาติคุณแม่นำสำนวน TABI NI??? ที่คุณแม่ใช้มานำเสนอ คำนี้มีความหมายว่า ?เวลาที่? ซึ่งมีคำอื่นๆอีกเช่น SAICHU NI??? และSAI NI ?? ลองดูตัวอย่างการใช้คำต่างๆต่อไปนี้นะครับ
1. ตัวอย่างสำนวน TABI NI???
Kono Thai no furui kyoku wo kiku tabi ni, furusato wo omoi dashimasu.
?????????????????????????
เวลาที่ฟังเพลงเก่าของไทยนี้แล้ว ทำให้คิดถึงบ้านเกิด
2.ตัวอย่างสำนวน SAICHU NI???
Shokuji no saichu ni, manga wo yomu no wa yamenasai.
????????????????????
เวลาที่รับประทานอาหาร ให้เลิกอ่านหนังสือการ์ตูนนะ
3.ตัวอย่างสำนวน SAI NI??
Seifu ni shinsei shita sai ni, jusho wo machigatte kaite shimaimashita.
?????????????????????????
เวลาที่ยื่นเอกสารต่อรัฐบาล ผมเขียนที่อยู่ผิดไปแล้ว
ตัวอย่างทั้งสามอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหมด ลองสร้างประโยคใหม่ๆดูบ้าง ใช้งานได้ไม่ยาก ลองใช้ดูนะครับ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ (ในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 28 ศรีราชานคร6 ศรีราชา ชลบุรี 20110 (ตรงข้ามรพ.พญาไท ศรีราชา) โทร 038-310315 แฟ็ค 038-310316 ฮอตไลน์ 081-8634424, 081-9455082 E-mail: tokyojuku?hotmail.com

อ่านบทเรียนอื่นๆ