Browsed by
วัน: กุมภาพันธ์ 21, 2554

แนะนำหนังสือ “เปิดฟ้าภาษาญี่ปุ่น” พิมพ์ครั้งที่ 2

แนะนำหนังสือ “เปิดฟ้าภาษาญี่ปุ่น” พิมพ์ครั้งที่ 2

book1.1“เปิดฟ้าภาษาญี่ปุ่น”ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นหนังสือรวบรวมบทไวยากรณ์ภาษาญี่ปุุนอ่านเข้าใจง่าย เขียนจากประสบการณ์ที่พบเจอจริงในสังคมญี่ปุ่น จึงเลือกสรรสำนวนที่ใช้มากที่สุดในสังคมญี่ปุ้นมาเขียนอธิบายพร้อมตัวอย่างชัดเจนที่ใช้ตัวอักษรทั้งแบบโรมายิและอักษรญี่ปุ่นรวมทั้งคำแปลภาษาไทยทุกประโยค ผู้เขียนมุ่งให้เป็นหนังสือที่สามารถติดตัวไปอ่านได้ในทุกสถานที่จึงจัดทำรูปเล่มขนาดเหมาะมือ หนังสือ”เปิดฟ้าภาษาญี่ปุ่น” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้เหมาะสำหรับผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นทุกระดับ ราคาเพียง 70 บาทเท่านั้น สั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ 038-310315, 081-8634424 หรือซื้อโดยตรงที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ
.
.
**รายละเอียดหนังสือ**
ชื่อหนังสือ – เปิดฟ้าภาษาญี่ปุ่น
ผู้เขียน – ดร.ถาวร งามตระกูลชล
พิมพ์ – คศ.2009 พิมพ์ครั้งที่ 1 / คศ.2011 พิมพ์ครั้งที่ 2
ราคาขาย – 70 บาท
ผู้จัดจำหน่าย – โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ

สอบถาม
ดร.ถาวร งามตระกูลชล

??????