Browsed by
เดือน: กันยายน 2554

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา โตเกียวยูกุ บทเรียนที่ 21 การใช้สำนวน”ลดลง/เพิ่มขึ้น”

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา โตเกียวยูกุ บทเรียนที่ 21 การใช้สำนวน”ลดลง/เพิ่มขึ้น”

โดย ดร. ถาวร งามตระกูลชล ???????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตกียวยูกุ ศรีราชา

obonการใช้สำนวน ?ลดลง? / ?เพิ่มขึ้น?
???? hikisage / ???? hikiage

รัฐบาลใหม่มาพร้อมนโยบายประชานิยมมากมายที่ทำให้ประชาชนตื่นตาตื่นใจ แต่บนความตื่นตาตื่นใจนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องปัญหาเงินเฟ้อที่จะตามหลังมาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ เห็นข่าวในญี่ปุ่นพูดถึงนโยบายประชานิยมเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของคนทำงาน ในข่าวกล่าวไว้ว่า???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Saitei chingin no ichinichi 300 batsu e no hikiage, Daigaku shinsotsusha shoninkyu no tsuki 15000 batsu ijo e no hikiage nitsuite wa, rodosha no seisansei, seika ni ouji jitshi shi, jigyosha no futan wo keigen suru sochi wo toru toshita. Kore ni awase, genko 30% no hojinzeiritsu wo 2010 nen ni 23%, 2013 nen ni 20% ni hikisageru. (สำหรับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน และการเพิ่มเงินเดือนสำหรับผู้จบปริญญาตรีใหม่เป็น เดือนละ15,000 บาท จะปฎิบัติตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการผลิต และออกมาตรการเพื่อลดภาระของผู้ผลิต นอกจากนี้ จะมีการลดอัตราภาษีนิติบุคคล30%ที่ใช้ในปัจจุบันเป็น 23%ในปี2012 และลดเป็น 20%ในปี 2013) หากดูประโยคข้างต้นในเรื่องหลักภาษาญี่ปุ่นแล้ว น่าสนใจที่ใช้สำนวนคู่ของ ?ลดลง ???? hikisage? / ?เพิ่มขึ้น???? hikiage? ฉบับนี้จึงอยากนำสำนวนคู่นี้มาคุยกัน ลองดูตัวอย่าง

1) ตัวอย่างสำนวน???? hikisage ลดลง/ต่ำลง
???????????????????????
Okurasho wa zeikin no hikisage ni kyoko ni hantai shiteimsasu.
กระทรวงการคลังไม่เห็นด้วยมากกับการลดภาษี

???????????????????????????
Kare wa boushi no hisashi wo hikisagete mae ni tobotobo to arukimashita.
เขาดึงปีกหมวกลดลง และเดินไปข้างหน้าอย่างหมดเรี่ยวหมดแรง

2) ตัวอย่างสำนวน???? hikiage เพิ่มขึ้น/สูงขึ้น
????????????????
Tanakasan ga nimotsu wo hikiagemashita.
คุณทานากะดึงสัมภาระสูงขึ้น

???????????????????
Sono kuruma wa kuren de hikiageraremashita.
รถคันนั้นถูกยกสูงขึ้นด้วยเครน

สำนวนทั้งสองข้างต้นจะใช้ในตำแหน่งเดียวกันที่ท้ายประโยคเนื่องจากทำหน้าที่เป็นคำกริยาของประโยค ในกรณีใช้เป็นคำนามจะเชื่อมกับคำนามอื่นด้วย no ? (เช่นประโยคแรกของข้อ 1)โดยอยู่ในรูปปรับเป็นคำนามแล้ว ส่วนใหญ่เราจะเห็นสำนวนนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องภาษีหรือตัวเงินต่างๆทางเศรษฐกิจ แต่ก็สามารถนำมาใช้ในประเด็นทั่วไปได้ ทดลองใช้ดู แล้วพบกันใหม่ มีคำถามส่งมาที่ drthavorn@yahoo.com
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ (ในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 28 ศรีราชานคร6 ศรีราชา ชลบุรี 20110 (ตรงข้ามรพ.พญาไท ศรีราชา) โทร 038-310315 แฟ็ค 038-310316 ฮอตไลน์ 081-8634424, 081-9455082 E-mail: tokyojuku@yahoo.com
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น กลาง สูง / บริการล่าม แปลเอกสาร / ?????????????