Browsed by
วัน: พฤศจิกายน 13, 2554

ประกาศมหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2554

ประกาศมหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2554

university_54โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ ศรีราชา ได้รับแจ้งจาก นักศึกษาของเรา ว่า สถาบันที่ทุกคนเรียนอยู่ในปัจจุบัน เลื่อนการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ด้วยความเป็นห่วง ทางโรงเรียนจึงตรวจสอบ และ สรุปการเลื่อนการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ที่ประกาศล่าสุด ณ 9 พย.2554 มา และแจ้งเพื่อทราบดังต่อไปนี้

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดวันที่ 14 พ.ย. 54
ม.รัตนบัณฑิตเปิดวันที่ 15 พ.ย. 54
ม.เทคโนโลยีมหานคร เปิดวันที่ 19 พ.ย. 2554
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดวันที่ 21 พ.ย.54
ม.ศิลปากร เปิดวันที่ 28 พ.ย. 54
ม.หอการค้าไทย เปิดวันที่ 28 พ.ย.54
ม.กรุงเทพ เปิดวันที่ 28 พ.ย.54
ม.เกริกเปิดวันที่ 29 พ.ย. 2554 และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ม.ศรีปทุม ปริญญาตรี ภาคปกติเปิดวันที่ 28 พ.ย. 2554 ระดับปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ เปิดวันที่ 26 พ.ย. 2554 และ ระดับบัณฑิตศึกษา เปิดวันที่ 28 พ.ย. 2554
ม.รามคำแหง(ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 21 จังหวัด)เปิดวันที่ 6 ธ.ค. 54
ม.ราชภัฎสวนดุสิตเปิดวันที่ 6 ธ.ค.54
จุฬาฯ เปิดวันที่ 13 ธ.ค. 54
ม.มหิดล เลื่อนการ เปิด ภาคปลาย เฉพาะที่ศึกษาที่ วิทยาเขตศาลายา เป็น วันที่ 13 ธ.ค.54
ม.รังสิต เปิดวันที่ 5 ม.ค. 2555
ม.ธรรมศาสตร์ เปิดวันที่ 9 ม.ค.55
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ยังไม่กำหนดวันเปิดเรียนชัดเจน แต่ประกาศขอเลื่อนเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จากวันที่ 14 พ.ย. 2554 ไปก่อนและจะมีการประชุมวาระพิเศษในวันที่ 25 พ.ย. 54 โดยจะประเมินสถานการณ์อุทกภัยอีกครั้ง และจะแจ้งให้กับนิสิต บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ม.บูรพา แม้ไม่อยู่ในโซนโดนน้ำท่วมแต่คาดว่านักศึกษาและอาจารย์คงได้รับผลกระทบ จึงเลื่อนไปเปิด 15 พ.ย.54
(ขอบคุณข้อมูลที่มีคุณค่านี้จากมติชนออนไลน์)

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา โตเกียวยูกุ บทเรียนที่ 23

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ศรีราชา โตเกียวยูกุ บทเรียนที่ 23

โดย ดร. ถาวร งามตระกูลชล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตกียวยูกุ ศรีราชา

japan_kyoto_winterการใช้สำนวน ?ความเสี่ยง/หวั่นเกรง/ กังวล?
??osore / ?? kiken /???fuan?

ฤดูหนาวในประเทศญี่ปุ่น กำลังจะเข้ามาถึง ในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของไทย มีผลทำให้ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงหนีเข้าจังหวัดชลบุรีและพัทยาเป็นจำนวนมาก เพื่อนๆชาวญี่ปุ่นส่งทั้งอีเมล์และโทรศัพท์สอบถามด้วยความเป็นห่วง ในช่วงหลังนี้สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่กังวลกันว่าอาจเป็นจุดถัดไปที่มวลน้ำก้อนใหญ่จะเข้าถึงได้ แต่ในขณะที่ผมกำลังเขียนบทความนี้อยู่ ยังคงได้รับการยืนยันลงตามสื่อต่างๆว่าโอกาสท่วมค่อนข้างยาก ดังเช่นสื่อภาษาญี่ปุ่นฉบับหนึ่งกล่าวว่า?????????????????????????????????????????????????Sora no omote genkan, Suwannapumukuukou demo Kassoro ga shinsui suru osore ga aru koto kara, kouzui taisaku ga kyouka sareteiru. (แม้แต่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นประตูด่านหน้าเหนือน่านฟ้าก็ตาม จากการที่รันเวย์ของสนามบินมีความเสี่ยงจากน้ำท่วม จึงมีการเพิ่มความสำคัญของมาตรการป้องกันน้ำท่วมเป็นอย่างดี)?ประโยคข้างต้นจะเห็นถึงสำนวนที่แสดงความหมายว่า ?ความเสี่ยง? ฉบับนี้ผมจึงขอเสนอสำนวนที่มีความหมายดังกล่าวที่ใช้กันมาก 3 สำนวนคือ???osore / ?? kiken /??fuan?ลองดูตัวอย่าง

1) ตัวอย่างสำนวน???osore ความเสี่ยง/หวั่นเกรง

???????????.
Bofuu ni naru osore ga aru.
มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนรุนแรง

??????????????????
Osore wo shiranai ripota to kameraman
ผู้สื่อข่าวและช่างภาพใจถึงไม่หวั่นเกรง

2) ตัวอย่างสำนวน??? kiken ความเสี่ยง/อันตราย

????????????????????????????????
Kare wa hoshu no koto wa wakatteitaga, hanzai no kiken wa wakatteinakatta.
เขารู้ว่ามีค่าตอบแทน แต่ไม่รูว่ามีความเสี่ยงในทางของอาชญากรรม

3) ตัวอย่างสำนวน???fuan? กังวล/เป็นห่วง
???????????????????????????
Hajimete hikoki ni noru koto wo fuan ni omou no wa fushizen dewanai.
ความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรก ไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติธรรมชาติ

สำนวนทั้งสามข้างต้นจะใช้แสดงถึงความเสี่ยงที่เป็นความห่วงใยหรือกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง สำนวนแรกใช้เป็นคำนามที่สามารถนำไปใช้ร่วมกับ ga aru. ???(แปลว่า ?มี?)ได้ ส่วนสำนวนที่สองและสาม สามารถใช้เป็นทั้งคำนามหรือคำคุณศัพท์ได้ตามแต่รูปแบบประโยคที่สร้างขึ้น ทดลองใช้ดู มีคำถามส่งมาที่ drthavorn@yahoo.com

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ (ในการควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ)
เลขที่ 28 ศรีราชานคร6 ศรีราชา ชลบุรี 20110 (ตรงข้ามรพ.พญาไท ศรีราชา) โทร 038-310315 แฟ็ค 038-310316 ฮอตไลน์ 081-8634424 , 081-9455082 E-mail: tokyojuku@yahoo.com
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น กลาง สูง / บริการล่าม แปลเอกสาร /