Browsed by
วัน: กันยายน 22, 2553

คุยกับ ดร.ฟุกุโรอุ

คุยกับ ดร.ฟุกุโรอุ

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โตเกียวยูกุ ศรีราชา
มีคำถามที่น่าสนใจจากผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซด์ของเราถามว่า “หนูทำงานอยู่บริษัทญี่ปุ่นที่ระยอง มีปัญหามากๆเวลาสื่อสารกับหัวหน้าที่เป็นชาวญี่ปุ่น อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่เพื่อนบอกว่าเคยเรียนที่อื่นเขาสอนตัวเขียนนานมากกว่าจะเข้าบทเรียนสนทนา หนูไม่อยากเรียนตัวเขียนมากเกินไป ขอเน้นสนทนา อยากทราบว่าที่โตเกียวยูกศรีราชามีเนื้อหาและแนวการสอนเน้นแบบไหน”
ผมลองตรวจสอบเนื้อหาของหลักสูตรที่โตเกียวยูกุศรีราชา สามารถทำเป็นกราฟแสดงอัตราส่วนระหว่าง พูดฟัง อ่านเขียน และวัฒนธรรม ได้ดังนี้
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โตเกียวยูกุ ศรีราชาจากกราฟ จะเห็นว่า การพูดฟังมีอัตราส่วนถึง 80%(สีนำเงิน) การอ่านเขียนมีอัตราส่วนเพียง 18%(สีแดง) และแถมด้วยความรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอีก 2%(สีเขียว) ลองพิจารณาดูว่าเหมาะสมหรือตรงกับความต้องการของผู้ถามหรือไม่
** สำหรับผู้ต้องการเรียนเขียนมากๆ สามารถฝึกเขียนเป็นการบ้านมาให้คุณครูตรวจและให้คะแนนเพื่อฝึกความชำนาญได้ **
มีคำถามสงสัยถามมาได้นะ ยินดีหาคำตอมมาให้กับทุกคำถาม

ดร.ฟุกุโรอุ