บทความวิชาการ

บทความวิชาการ

TokyojukuLogoบทความวิชาการ เผยแพร่โดยสถาบันญี่ปุ่นศึกษาโตเกียวยูกุ และ ศูนย์ข้อมูลงานวิจัย HRM โตเกียวยูกุ

**new เสียงบรรยายพิเศษหัวข้อ “วัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น” โดย อ.ดร.ถาวร งามตระกูลชล ณ ห้องบรรยายอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัชภัฎนครปฐม วันที่ 30 สิงหาคม 2554 **เสียงบรรยายวัฒนาธรรมทำงานแบบญี่ปุ่นDr.Thavorn_WJP

**new เอกสารประกอบบรรยายพิเศษหัวข้อ “วัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น” โดย อ.ดร.ถาวร งามตระกูลชล ณ ห้องบรรยายอาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัชภัฎนครปฐม วันที่ 30 สิงหาคม 2554 **เอกสารบรรยายวัฒนาธรรมทำงานแบบญี่ปุ่น

** เสียงบรรยายวาระพิเศษหัวข้อ “วัฒนธรรมการทักทายในเวลารู้จักกันครั้งแรก ” โดย อ.ดร.ถาวร งามตระกูลชล ณ ห้องบรรยายรวมอาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ วันที่ 26มิถุนายน 2554 **บรรยายพิเศษMP4set 1 / set 2 / set 3 / set 4 /

**เอกสารประกอบการนำเสนอหัวข้อ “นโยบายส่งเสริมการอ่าน : บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น ” ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ** นำเสนอนโยบายส่งเสริมการอ่านญี่ปุ่นPDF

**เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การสร้างเสียงจากอักษรฮิรางานะในรูปแบบต่างๆครั้งที่ 2 ” ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3F อาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ** เอกสารประกอบการบรรยายการสร้างเสียงฮิรางานะครั้ง2PDF

**ชุดภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยายเรื่อง “การสร้างเสียงจากอักษรฮิรางานะในรูปแบบต่างๆครั้งที่ 2” ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3F อาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 **ฝึกออกเสียงควบ.MP4

** เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “การสร้างเสียงจากอักษรฮิรางานะในรูปแบบต่างๆครั้งที่ 1” ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3F อาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ วันที่ 30 มกราคม 2554 ** เอกสารประกอบการบรรยายการสร้างเสียงฮิรางานะPDF

** ชุดภาพเคลื่อนไหว ประกอบการบรรยายเรื่อง “การสร้างเสียงจากอักษรฮิรางานะในรูปแบบต่างๆครั้งที่ 1” ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3F อาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ วันที่ 30 มกราคม 2554 **gagigugego1 / zajizuzezo2 / dajizudedo3 / babibubebo4 / papipupepo5 /

** เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “อักษรฮิรางานะในภาษาญี่ปุ่น” ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3F อาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ วันที่ 23 มกราคม 2554 ** เอกสารประกอบการบรรยายฮิรางานะPDF

** ภาพเคลื่อนไหวที่ 1 ประกอบการบรรยายเรื่อง “อักษรฮิรางานะในภาษาญี่ปุ่น” ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3F อาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ วันที่ 23 มกราคม 2554 ** ภาพเคลื่อนไหวชุด1VDO

** ภาพเคลื่อนไหวที่ 2 ประกอบการบรรยายเรื่อง “อักษรฮิรางานะในภาษาญี่ปุ่น” ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3F อาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ วันที่ 23 มกราคม 2554 ** ภาพเคลื่อนไหวชุด2VDO

** เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาษาญี่ปุ่นกับบทเพลง ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3F อาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ** บรรยายภาษาญี่ปุ่นกับบทเพลงPDF

** เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วัฒนธรรมการเขียนการ์ดอวยพรปีใหม่ญี่ปุ่น” ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3F อาคารโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ** บรรยายวัฒนธรรมเขียนการ์ดPDF

** เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การปกครองท้องถิ่น ประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น” ณ ห้องราชาวดี อาคารร้อยปีการฝึกครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 8 กันยายน 2553 ** บรรยายการปกครองท้องถิ่นญี่ปุ่นPDF

** การปกครองท้องถิ่น-บทเรียนชุมชนเข้มแข็งญี่ปุ่น ** ชุมชนเข้มแข็งญี่ปุ่นPDF

Social sharing


Comments are closed.