Browsed by
วัน: สิงหาคม 6, 2552

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ 4

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ 4

สำนวน ?เดินเล่นในสวน? กับตัวเชื่อม WO??HE??DE?

????????? วันก่อนในขณะสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ในชั้นระดับกลาง มีนักศึกษาคนหนึ่งตั้งคำถามถึงการใช้ตัวเชื่อมกับคำกริยา ?เดินเล่น ??sampo? ซึ่งถือว่าเป็นคำที่น่าสนใจมาก ฉบับนี้จึงอยากนำคำนี้มาคุยให้ฟังกัน

Read More Read More