Browsed by
วัน: สิงหาคม 9, 2552

ทีวีช่องเดียวของรัฐบาลญี่ปุ่น NHK ใช้ฝึกฟัง

ทีวีช่องเดียวของรัฐบาลญี่ปุ่น NHK ใช้ฝึกฟัง

เป็นช่องเดียวที่เป็นของรัฐบาลญี่ปุ่น ลองใช้ฝึกฟังภาษาญี่ปุ่นนะ คลิ๊ก Continue Reading

Read More Read More

ช่องทีวีบันเทิงของญี่ปุ่นอีกช่องOdoraku JP

ช่องทีวีบันเทิงของญี่ปุ่นอีกช่องOdoraku JP

ยังมีช่องทีวีบันเทิงของญี่ปุ่นไว้ใช้ฝึกฟังภาษาญี่ปุ่นอีกช่อง คลิ๊ก Continue Reading

Read More Read More

รายการทีญี่ปุ่นขายสินค้าอีกเพื่อฝึกฟังShop TV Japan

รายการทีญี่ปุ่นขายสินค้าอีกเพื่อฝึกฟังShop TV Japan

อีกช่องหนึ่งที่เป็นทีวีญี่ปุ่นขายสินค้า เอามาฝึกฟังภาษานะ ห้ามเสียเงินสั่งซื้อสินค้า เพราะเราต้องประหยัด ซื้อในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น คลิ๊กดูเข้า Continue Reading

Read More Read More

ตรวจสอบอากาศกรุงโตเกียว

ตรวจสอบอากาศกรุงโตเกียว

พยากรณ์อากาศ อุณหภูมิ พระอาทิตย์ พระจันทร์ขึ้นลงในญี่ปุ่น ณ.ปัจจุบัน น่าจะจำเป็นสำหรับผู้ที่เตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่น ที่เอาให้ดูจะเป็นเฉพาะของกรุงโตเกียว สำหรับเมืองอื่นๆลองคลิ๊กเข้าไปตรวจสอบดู

Click for โตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น Forecast