Browsed by
วัน: สิงหาคม 29, 2552

ฟังข่าวล่าสุดญี่ปุ่นภาคภาษาไทยสดจากNHK

ฟังข่าวล่าสุดญี่ปุ่นภาคภาษาไทยสดจากNHK

NHKให้บริการข่าวเกี่ยวกับปรเทศญี่ปุ่นในภาคภาษาไทย ผู้สนใจติดตามข่าวของประเทศญี่ปุ่นลองเปิดฟังดูนะครับ

NHK Radio in Thai Language